<<< Powrót

Zajęcia terenowe
orientacja mapy, wyznaczanie azymutu, przejścia na orientacje