<<< Powrót

Panteon Zdobywców

Klubowicze

Arkusz weryfikacji elektronicznej

Weryfikacja

Odznaki

Regulamin

MAŁE SZCZYTY POLSKI

„Małe Szczyty Polski” to odznaka turystyczna, obowiązująca od 01.02.2020 roku.

W tym celu została przygotowana specjalna książeczka jako propozycja dzienniczka wycieczek.

 

Celem odznaki jest popularyzacja turystyki górskiej i krajoznawczej oraz zachęcanie do systematycznego poznawania polskich gór i poznania oraz odwiedzenia nie zawsze tych najwyższych szczytów, tych tzw. NAJ.

 

Projekt ten pokazuje, że to co nieraz uważane jest za najwyższe nie zawsze jest najlepsze i godne uwagi.Odznakę uzyskuje się poprzez zdobycie szczytów górskich w Polsce, ujętych w załączonym wykazie. Okres zdobywania odznaki jest nieograniczony, szczyty zdobyte przed datą ustanowienia odznaki będą brane pod uwagę. Podstawą weryfikacji odznaki jest specjalnie wydana książeczka wycieczek prowadzona przez zdobywającego.

 

Odznaka „Małe Szczyty Polski”  obejmuje  szczyty, na które można wejść znakowanym szlakiem turystycznym.